Göteborgs politikblogg

Räddningstjänsten tar strid mot sin egen ordförande (s) och sågar Västlänkens säkerhetslösning!

Räddningstjänsten i Storgöteborg lämnade idag sitt remissvar ang Västlänken. Svaret är en svidande kritik av säkerhetslösningen för Västlänken, den säkerhetslösning som Trafikverket valt för att undvika ytterligare fördyringar av Västlänken. Samtidigt går socialdemokraternas Johan Nyhus och Ingrid Andreae  ut och försöker förleda oss att tro Räddningstjänsten stöder Trafikverket! (edit: sidan borttagen använd länk nedan)

Läs mer så får ni reda på hur man gör Västlänkspolitik av det som borde vara viktigast i Västlänksprojektet – människors säkerhet!

Trafikverkets säkerhetslösning avviker från normal praxis vid tunnelbyggen och har tillkommit för att spara pengar. Stora pengar. Som ni vet är det dyrt att bygga tunnlar i lera. I stället för en parallell räddningstunnel vill man göra ett antal schakt ner till tunneln för att kunna undsätta människor vid olyckor och bränder. Om detta säger Räddningsverketsdirektör Lars Klevensparr:

De synpunkter och rekommendationer som vi tidigare har förespråkat kvarstår. Räddningsstrategin med en sammanhållen parallell räddningstunnel gäller.

Att Klevensparr fått slita för detta yttrande är uppenbart när den socialdemokratiske ordföranden i Räddningstjänsten Ingrid Andreae, mer eller mindre, dementerar vad hennes egen myndighet sagt genom att påstå: ”Jag är glad att räddningstjänsten har kommit fram till det här ställningstagandet. Att använda det här säkerhetskonceptet innebär att Västlänksprojektet inte fördyras.” (edit: sidan borttagen använd länk nedan)

Med uttrycket ”det här säkerhetskonceptet” avser alltså Ingrid Andreae, den lösning som hennes egen myndighet INTE vill ha! Ingrid Andreae utgår alltså ifrån att Trafikverket INTE kommer att följa rekommendationen från hennes egen myndighet. Uttalandet är häpnadsväckande, då det i praktiken innebär att hon inte har förtroende för Räddningstjänstens direktör. Ingrid Andreaes utspel (även om det skett på order av Johan Nyhus) innebär att hon själv måste avgå, ELLER, avsätta sin direktör. En direktör som genom att hålla fast vid bedömningar som utgår från människors säkerhet, i ställt för politiska önskemål,  visat sig ha den integritet som bör vara en förutsättning för denna typ av jobb.

Min slutsats, (och jag välkomnar om Johan Nyhus eller Ingrid Andreae) säger emot mig är att Klevensparr utsatts för enorma påtryckningar att godkänna Trafikverkets lösning, men att han vägrat. Det hedrar honom.

Om jag ser någon politiker inom Alliansen agera på samma sätt som Nyhus/Andrea gjort idag så lovar jag att säga ifrån mycket tydligt. Internt, och på denna blogg.

Här är intervjun i Västnytt med Lars Klevensparr

Fotnot: Länken till socialdemokraternas hemsida skall vara daterad 2015-02-20 kl 16:08. Jag tror S kommer att ändra/flytta sidan när kritiken kommer och jag länkar därför till originaltexten här:

S om RSGBG 2015-02-20

5 kommentarer

 1. Ja jösses, antingen har de inte läst hela texten, eller så försöker de blåsa de som inte läser texten. Skrämmande…

 2. TrV börjar bli allvarligt tröttsamma med sitt urbota trams. Räddningstjänsten delar näppeligen TrV:s bedömning och det av en god anledning. Resenärernas möjlighet till självutrymning är under all kritik. Funktionshindrade har inte en chans vid en brand på norra delen av länken. Det andra påståendet är rent lögnaktigt då ”liknande” projekt inte torde finnas av den enkla anledningen att de inte tillåts byggas. Som Västlänken nu är utformad är den olaglig i det den brister att leva upp till ett halvdussin lagar.

  Det är beklämmande att se hur Socialdemokratin famlar efter fotfäste i sitt sökande efter en ideologi. Det kan dock förklara varför Ingrid Andreae, ytterst ansvarige för allas vårt skydd, godtar som säker en anläggning som alla känner som en dödsfälla. Med sådana vänner behöver man sannerligen inga fiender. Kanske skulle socialdemokratin söka sig tillbaka till rötterna och där finna omtanken om medborgarna som en gång utgjorde partiets själ. På annat sätt är partiet inte till gagn och saknar följaktligen berättigande.

 3. Västlänken påminner allt mer om den gamla klassiska sagan om kejsarens nya kläder. Även i den sagan så höll man budgeten, men det slutade ändå med att kejsaren stod med byxorna nere…

  Några av de optimeringar man hittills har tagit till för att spara på pengar i Västlänken är:
  – man tog bort uppgången vid Nordstan. Detta argumenterades för med att ”Nordstan inte vill ha in resenärerna dit” – att resenärerna som skulle gått dit ändå går dit efter att ha passerat gatan är uppenbarligen inte av intresse.
  – man lät kollektivtrafiken stanna ovan mark i Korsvägen. Redan här föll ju visionen platt om ”Spanska trappan i Göteborg”, det hindrade dock inte reklammakarna att använda denna i reklamfilmen för Västlänken. Notera dessutom att man tidigare konstaterade att man kanske behöver två plan till kollektivtrafiken för att den förväntas öka så mycket framöver…
  – senast sade man att man inte heller skulle låta bilarna gå under mark i Korsvägen, för att biltrafiken ändå skall minska. Man undrar ju hur många av de som fattat dessa beslut tittat ut på kaoset i korsvägen vid rusningstrafik på eftermiddagen. Bussar som inte kommer in på hållplatser, bilar som står i stillastående köer, men framförallt alla människor som dödsföraktande springer mellan bilar, bussar och spårvagnar…
  – man lägger Västlänken genom Liseberg istället för utanför. Här tillgodoräknar man sig vinsterna från den billigare förläggningen, samtidigt som man säger att intrångsersättningen till Liseberg ligger utanför budgeten (eftersom man inte vet vilken skadan är ännu). Detta måste vara en av de mer kreativa bokföringarna jag sett. Dessutom så tvingar man politikerna i Lisebergs styrelse att säga att detta är en bra idé eftersom man ändå måste bygga om delen av Liseberg. Kreativt!!!
  – De byggnader och transporter (rulltrappor mm) som behövs för att få upp folk ur underjorden ingår inte heller fullt ut i projektkostnaden. Även om jag har förståelse för att delar av dessa kostnader inte skall ingå, så kan man ju inte räkna bort hela kostnaden för att ta upp resenärerna ur marken vid Haga station heller.
  – Sedan ingår ju naturligtvis inte den nödvändiga vändslingan för tågen i Mölndal.
  – Sedan har vi ju detta med att man stryker räddningstunneln, vilket definitivt är ett sätt att komma undan en fördyring av projektet…
  – osv osv…

  Förutom dessa exempel på hur man kan vara kreativ med budgeten så tillgodoräknar man ju sig vinsterna av viadukten i Olskroken som en del av Västlänken, trots att denna varken finansieras av eller är en del av Västsvenska paketet. Man skall inte heller glömma att restidsvinsterna är överdrivna, resandeunderlaget tvivelaktigt, samt att den samhällsekonomiska kalkylen blir felaktig när en stor del av de resande med västlänken till Haga kommer att bestå av studenter som man egentligen bör räkna ut vinsten på ett annorlunda sätt jämfört med för de som arbetar.

  Det är så otroligt mycket i detta projektet som är konstigt, men precis som i sagan så kommer det att visa sig att kejsaren står naken när man är klar…
  …har man tur så blir det ju en tummetott i alla fall…

Stängt för kommentarer.