Göteborgs politikblogg

Loj utredning ett år för sent!

Jag och Martin Wannholt skriver idag på Göteborgs-Postens debattsida om den utredning rödgröna styret i Göteborg tillsatt med anledning av resultatet i folkomröstningen.

Utredningen ”Alternativa förslag för likvärdiga effekter vid ett borttagande av trängselskatten” har haft uppdraget att utreda ”alternativa förslag för likvärdig trängsel, miljö-, utrymmes, trafik- och hälsoeffekter vid ett borttagande av trängselskatten”.

Man kan förstås spekulera i varför denna utredning görs först nu. Rimligare hade ju varit att man förberett sig både för ett JA eller ett NEJ  folkomröstningen. Men JA-politikerna chansade på att det skulle bli JA i folkomröstningen.

Så jag blir inte förvånad när utredningen försöker visa att det är ”helt omöjligt” att ta bort trängselskatten.  Men detta är ju rent nonsens. För det första har trafiken ökat kraftigt under 2014 (6,3% i betalstationerna), trots trängselskatten. De flesta som slutade åka bil när trängselskatten infördes har nu återgått till gamla rutiner. Detta innebär att om trängselskatten tas bort så blir det förstås ingen större ökning av bilåkandet.

Resbehoven styr

Orsaken till att trafiken ökar är att bilåkandet i första hand styrs av det faktiska resebehovet. Och i Göteborg räcker inte kollektivtrafiken till för många människor. Vi pratar om familjer som skall pussla med dagishämtning, skjutsa till fotbollsträningar osv. Vi pratar om människor med arbetstider som börjar, eller slutar på tider där det inte går så många bussar, och vi pratar om alla de som jobbar i glest bebyggda industriområden med sporadisk kollektivtrafik. För att ta några exempel.

Om vi menar allvar med att förbättra miljön och minska trängseln så krävs framför allt tre saker:

  1. Bättre kollektivtrafik
  2. En stad där vi bygger mer blandat så vi inte har arbetsplatserna i ett hörn och bostäder i ett annat. På det sättet kan vi successivt minska resebehoven och därmed trafiken.
  3. Låt oss inte heller glömma att miljön förbättras ju renare bilarna blir. Detta är också en process som nu går ganska snabbt.

Men utredningen döljer också andra fakta. I artikeln nämner vi Atenmodellen (att begränsa biltrafiken genom att förbjuda vissa bilnummer att köra vissa dagar) som exempel på en trafikminskande åtgärd utredningen INTE har med. Trots att den finns i flera stora städer. Jag förespråkar inte Atenmodellen, men den borde förstås varit med i utredningen, bland alla andra förslag om avskaffad boendeparkering, parkeringsskatt (!), ännu lägre hastigheter på lederna osv.

Så varför landar då utredningen i att vi ”måste” behålla trängselskatten? Jo, trängselskatten skall användas för att finansiera Västsvenska paketet ( i praktiken Västlänken).  Och ni som följt min blogg vet hur allvarligt Västlänken kommer att skada möjligheterna att förbättra Göteborgs (och Västsveriges kollektivtrafik). Se t ex mitt blogginlägg http://www.gbgpolitik.se/vastlanken-bromsar-goteborg-i-minst-12-25-ar/

Så här avslutade vi artikeln:

”Det är inte bilisternas fel att vi under femtio år byggt ett samhälle som bygger på bilinnehav, med glest bebyggda industriområden och förortsområden utan arbetsplatser. När vi nu insett detta misstag måste vi vara beredda att ge människor tid att ställa om och samtidigt bygga vidare Göteborg på ett sätt som minskar våra resbehov. Göteborgarna har med högt valdeltagande och all önskvärd tydlighet sagt sitt: Nej till trängselskatt och Västlänk. Nu är det dags för politiken att börja leverera och bygga ett modernt Göteborg.”